Relacja z wyników seminarium „Życie codzienne majątków szlacheckich XIX wieku. Problem zachowania tradycyjnej kultury materialnej i duchowej w kontekście badania społeczności lokalnych pogranicza białorusko-litewskiego”

  • Post author:
  • Post category:News