Numizmatyka

Kolekcja muzealna „Numizmatyka” zaczęła się formować w roku 1976 (Moneta. 20 kopiejek. 1915 r., Imperium Rosyjskie). Składa się z podkolekcji: „Numizmatyka”, „Falerystyka”, „Notafilia”. Kolekcja obejmuje monety, medale, odznaki, medale dekoracyjne, znaczki, ordery, żetony, medaliony, banknoty, papiery wartościowe, bilety loteryjne. Podstawą kolekcji są przedmioty z wizerunkami Świętych, działaczy Kościoła, na pamiątkę różnych wydarzeń życia religijnego oraz kulturowego. Aby lepiej odzwierciedlić historię rozwoju międzynarodowych oraz wewnętrznych stosunków religijnych państwa kolekcja zawiera monety (jak środki pieniężne), znaczki, medali oraz znaki różnych państw. Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • kolekcja medali z wizerunkami książąt rosyjskich, carów oraz imperatorów (od Ruryka do Aleksandra II). Rosja, XVIII – XIX w.;
  • medal. Papież Benedykt XIV. Włochy, 1750 r.;
  • medal na pamiątkę chrztu. Germania, pocz. XVIII w.;
  • medal. Papież Klemens X. Włochy, 1675 r. i inne.

Od 01.01.2015 roku kolekcja muzealna „Numizmatyka” obejmuje 3548 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 560 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.

Close Menu