Nasze osiągnięcia

Grodzieńskie państwowe muzeum historii religii  charakterystycznym nie tylko dla jego profilu, ale także twórczych, utalentowanych pracowników.
Od 1982 roku w sprawie prac post-konserwator artysty Vladimir Kisly. Jego twórcze osiągnięcia w roku 2012, Ministerstwo Kultury Białorusi zauważyć odznakę „Za zasługi dla rozwoju kultury na Białorusi”. We wrześniu tego samego roku, podczas „Muzea Białorusi” Narodowe Forum staraniem U.Kislaga Grodno Państwowe Muzeum Historii Religii została laureatem programu konkurencji w nominacji „Najlepszy prac konserwator”. Na wynikach pracy w 2012 roku, Vladimir Sour otrzymał nagrodę „Man of the Year regionu” Grodno Grodno Obwodowy Komitet Wykonawczy w sektorze non-produkcyjnym.
W ciągu 2000 roku, pięciu pracowników muzeum otrzymało Grodno Obwodowy Komitet Wykonawczy nazwie A.I.Dubko „Dla twórczych osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki” w nominacji „Najlepszy pracownik muzeum.” To Anna Leskovskaya, Ludmiła Kornilova Tatyana Vorobiev, Galina Khomko, Ludmiła Rusetskaya (dwukrotnie). L.Karnilava, L.Rusetskaya S.Kazulya i zostały nagrodzone „Dla 2000. rocznicy chrześcijaństwa.” Pracownicy osiągnięcie rocznych szacowanych litery uznaniem i świadectw Obwodu Grodzieńskiego Rady Deputowanych, Grodzieńskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego, głównego wydziału pracy ideologicznej, Kultury i Spraw Młodzieży Obwodu Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego.
Stale doskonalimy swoje umiejętności, dążenie do najlepszych, nie kończą. Wynik ten – oryginalne projekty wystawiennicze, szacunek współpracowników i ciekawość zwiedzających, który rośnie z każdym rokiem.