Wydarzenia 2017

Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historii Religii zaprasza na zwiedzanie imprez oraz wystaw

  • Luty

wystawa Bohaterowie książek dla dzieci oraz filmów animowanych na pocztówkach przeszłego stulecia. W lutym – marcu 2017 r. na dzieci oraz dorosłych zwiedzających czeka spotkanie z uwielbianymi bohaterami książek (bajek, opowiadań) oraz filmów animowanych XX wieku.

– wystawa Strój z bożego światła.

Poświęcona XVI Międzynarodowemu festiwalowi prawosławnych pieśni liturgicznych „Kołożski Błagowiest”, wystawa dedykowana sztuce ikonnej oraz ryzie książkowej.

– wystawa Bal zawiej bożonarodzeniowych.

Elementy strojów balowych, eleganckie męskie oraz damskie akcesoria tworzą uczucie balu bożonarodzeniowego. Wspaniała kolekcja obowiązkowych atrybutów damskich strojów balowych – wachlarzy XVIII – początku XX wieku z Chin, Francji, Anglii, Irlandii, Germanii, Hiszpanii – pomoże poczuć istną atmosferę święta Bożego Narodzenia. Na wystawie ekskursje będą przeprowadzać się w sposób interaktywny.

– wystawa jednego przedmiotu Pierwsze wydanie dzieł świętego Efrema Syryjczyka – przykład sztuki drukarskiej XVIII w. Uwadze zwiedzających proponuje się zbiór wypracowań świętego Efrema Syryjczyka (306 – 373), po raz pierwszy wydany w roku 1740 w Rzymie. Liczne grawiury, przerywniki, winiety, inicjały, wykonane przez sławnych grawerów z Włoch, przekształcają wydania w przykład sztuki drukarskiej.

  • Marzec

– od marca rozpoczyna się animacyjno-edukacyjny program Koło historii. Pierwsze zajęcie poświęcone zapoznaniu się z archaicznymi wierzeniami przodków za pomocą przedstawienia teatralizowanego dla małych oraz dorosłych gości muzeum. Postacie lalkowe naocznie zademonstrują tryb życia społeczeństwa pierwotnego, jego zmiany z biegiem czasu, w sposób dostępny wyjaśnią wszechstronne wierzenia pogańskie.

– impreza poświęcona żydowskiemu świętu Purim (Święto Losów), upamiętniające wyswobodzenie Żydów z rąk Hamana, dążącego do zgładzenia, najwyższego urzędnika króla Achaszwerosza, (w ramach programu Dnie kultury żydowskiej).

– wystawa Jasne święto Wielkanocy.

Wystawa – wspólny projekt muzeum oraz Ambasady Państwa Palestyny w Republice Białoruś. Na wystawie zostaną zademonstrowane wyroby z masy perłowej o tematyce sakralnej. Sztuka wytwarzania przedmiotów z masy perłowej, pochodząca z XVII z Palestyny, rychło stała się dla tego państwa tradycyjną. Państwo Palestyny i dziś jest centrum produkcji wyrobów z masy perłowej, w których splotły się razem tradycje chrześcijańskie oraz islamskie.

Kwiecień:

– impreza, poświęcona świętu Pesach, upamiętniające wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej (w ramach programu Dnie kultury żydowskiej). Uczestnicy imprezy zapoznają się z historią święta; zostaną wyrecytowane wiersze poetów żydowskich oraz zabrzmią utwory muzyczne.

– quest muzealny dla uczniów klas początkowych po ekspozycji Religia oraz kultura na Białorusi, poświęcony 500-rocznicy druku na Białorusi. W sposób rozrywkowy odbędzie się zapoznanie się z dziedzictwem książkowym ziem białoruskich, z tamtymi, kto znajdywał się u początków kultury książkowej: Cyrylem Turowskim, Franciszkiem Skaryną oraz Eufrozyną Połocką. Goście będą musieli korzystać nie tylko z wiedzy z historii, lecz jeszcze „włączyć” poszukiwawcze umiejętności dla znalezienia odpowiedzi.

– wystawa Miasta świata: spojrzenie stuletniej dawności. Uwadze zwiedzających zostaną przedstawione rzadkie pocztówki końca XIX – początku XX w. z widokami miast świata. Najbardziej kompletnie na wystawie zostaną przedstawione miasta sąsiadujących z Białorusią państw: Rosji, Polski, Litwy.

  • Maj

– 20 maja – akcja Dzień oraz noc w muzeum z okazji Międzynarodowego dnia muzeów. Magiczna noc, napełniona wonią kwiatów, owinie gości atmosferą romantyki, miłości, zamiłowania oraz wytworności. Paniom oraz panom będzie dana możliwość przypomnieć najważniejsze przepisy etykiety społeczności minionych stuleci, doskonale nauczyć się języka wachlarza, otwarcie porozmawiać ze swojej drugą połówką za pomocą niezwykłej gry, rozkoszować się przedstawieniem teatralnym na świeżym powietrzu, wygrzewając się wonną kwiatową herbatą oraz wielu innych przyjemności czekają na państwo.

– wystawa Lekcje stulecia (sztuka radzieckiego plakatu 1917 – 1991 r.). Na wystawie zostaną zaprezentowane ateistyczne plakaty okresu 1919 – 1980 r. Większość z nich – przykład wspaniałej grafiki. Będąc najczęściej przykładami ubogiej, prymitywnej propagandy, plakaty radzieckie są oryginalnym lustrem niespełna 80-letniegu okresu potężnego państwa oraz są interesującą stroną światowej grafiki satyrycznej.

– wystawa jednego przedmiotu Z drukarni Tyzenhauza. Uwadze zwiedzających proponuję się stroobrzędowy polemiczny zbiór Książka o wierze, który został wydany w 1785 r. w Grodzieńskiej królewskiej drukarni Antoniego Tyzenhauza. Wydanie wyróżnia się licznymi przerywnikami, winietami, inicjałami oraz dobrą jakością druku.

  • Czerwiec:

 – wystawa Talizman. Amulet. Eksponaty wystawy reprezentują wyjątkową możliwość zanurzyć się w zagadkowy świat przedmiotów z przypisywanym im działaniem magicznym, zapoznać się z historią oraz tradycjami wykorzystania przedmiotów magicznych w różnych kulturach narodów.

Dążenie człowieka schronić się przed nieszczęściami, chorobami oraz złem jest na tyle stare, jak i sam człowiek. Od czasów starożytnych amulet – przedmiot z przypisywanym tajemniczym działaniem magicznym, – odgrywał rolę obrońcy człowieka.

Podczas pracy wystawy zwiedzające potrafią samodzielnie wykonać jeden ze słowiańskich amuletów.

– koniec czerwca – początek lipca: festiwal filmu niemego Kinemo. W ciągu trzech wieczorów w wewnętrznym podwórku muzeum będzie demonstrować się filmy nieme klasyków światowej kinematografii, którym podarują dźwięk współcześni muzycy oraz kompozytorzy.

  • Sierpień

– wystawa Książkowe skarby (ku 500-rocznice druku na Białorusi oraz Reformacji). Na wystawie zostaną przedstawione unikalne rękopisane oraz starodrukowane książki XVI – XVII w. różnych konfesji, m.in. wydania reformacyjne.

– wystawa jednego przedmiotu Franciszek Skaryna w sztuce medalu. Na wystawie zostaną przedstawione medale, wykonane ku 500-roczniece białoruskiego pierwszego drukarza Franciszka Skaryny.

– 25 sierpnia – impreza Ożywione legendy. Na gości czeka spotkanie z pierwszym gospodarzem pałacu – Karolem Chreptowiczem – odwrót do przeszłości pałacu poprzez stulecia. Podróż do symbolicznych miejsc miasta, związanych z Karolem Chreptowiczem.

Program trwa – 2 godziny.

  • Wrzesień

– od 14 września do 12 listopada planuję się wystawa Białoruskie bohaterze bajek, mitów, legend. Domownik oraz Jownik (białoruska postać mitologiczna, mieszkający w stodole), Szatany, Złydnie, Życień i inne postacie bajek białoruskich oraz mitów są głównymi bohaterami wystawy, utworzonej w ramach realizacji jednego z etapów projektu LIPA.CLUB, mającego na celu popularyzację w świecie białoruskiej sztuki współczesnej. Mieszkańce oraz goście miasta dostaną możliwość jednymi z pierwszych popatrzeć na ten unikalny projekt z elementami quest’u, jednoczący w sobie jak formy klasyczne (grafikę, rzeźbę), tak również i współczesne technologii interaktywne. Wystawa dopełniona interesującymi elementami gry, kreacji oraz interaktywu. Na Państwo czeka podróż nie tylko do świata mitologii białoruskiej, lecz jeszcze do potajemnych zakątków rzeczywistości wirtualnej projektu LIPA.CLUB. Zajrzeć za kraniec świata realnego, spotkać się oko w oko z bohaterami bajek, mitów i legend zostanie możliwym za pomocą urządzenia Oculus Rift, którym będzie wyposażona sala ekspozycyjna.

– wystawa Odkrycie piękna świętego, poświęcona sztuce grafiki XIX wieku. Na wystawie, po raz pierwszy w historii muzeum, zostanie zademonstrowana kolekcja płyt (desek) graficznych, jak również i odbitki, które umożliwiają „dostrzec” pomysłu twórczego autora oraz zapoznać się z obrazami biblijnymi Starego oraz Nowego Testamentu. Osobny rozdział zademonstruje wyposażenie oraz narzędzie grawera. Ekskursje będą przeprowadzane w sposób interakywny – będzie dana możliwość poczuć się mistrzem-drukarzem, zrobić odbitek na papierze.

  • Październik

 – październik – listopad: wystawa księdza-rzeźbiarza Anatasa Rymawiczusa Dla Boga i dla człowieka (wspólny projekt muzeum historii religii i Szawleskiego muzeum Aušros (Republika Litewska).

– impreza, poświęcona świętu Sukkot, upamiętniające mieszkanie w szałasach i namiotach podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu,  wędrówkę do Kanaan (w ramach programu Dnie kultury żydowskiej).

– wystawa Abecadło bezbożności, w 100-rocznicę Rewolucji Październikowej 1917 r., poświęcona polityce religijnej państwa radzieckiego.

Wyznaniowa historia Państwa Związków, w tym Radzieckiej Białorusi, po Rewolucji Październikowej 1917 r. odzwierciedlała wszystkie sprzeczności oraz problemy, które były cechami charakterystycznymi społeczeństwa radzieckiego w całości. Z ustanowieniem dyktatury proletariatu rozpoczęła się długa historia konfrontacji państwa oraz Cerkwi (Kościoła). Na wystawie zademonstrowane książki, periodyki, dokumenty, plakaty oraz inne wydruki 1920 – 1980 r., które odzwierciedlają politykę państwa radzieckiego.

  • Listopad

 – wystawa jednego eksponatu W spuściznę – macierzyństwo. Na wystawie zostaną zademonstrowane dwa obrazka ostatniej ćwierci XIX wieku: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny oraz Kazańska Ikona Matki Bożej, – napisane w pracowni miasta Siergijew Posad. Autorami ikon są Jan Matwiejewicz oraz Konstanty Iwanowicz Małyszowie – reprezentanci słynnej w XIX wieku dynastii ruskich ikonopisarzy.

  • Grudzień

 – wystawa Podróż w święto Narodzenia Pańskiego. Wystawa jest tradycyjna, lecz będzie wyróżniać się nowatorstwem. W roku 2017 planuje się współpraca z grodzieńskimi prawosławnej oraz katolicką Eparchiami. Akcent zostanie postawiony na tradycje rodzinne obchodów święta. Zostaną zademonstrowane ikony, napisane w tradycjach zachodnich oraz orientalnych, także książki, rzeźby.

– impreza, poświęcona świętu Chanuka, upamiętniające oczyszczenie oraz uświęcenie Świątyni Jerozolimskiej (w ramach programu Dnie kultury żydowskiej).

– bożonarodzeniowe przedstawienia (wspólnie z Teatrem Domowym Maria-Iskusnica). Dzieci oraz dorośli będą uczestnikami teatralno-rozrywkowego programu Teatru Domowego Maria-Iskusnica. Oni przeniosą się do atrakcyjnej gry-quest’u, zapoznają się z bożonarodzeniową wystawą Muzeum. Obowiązkowym będzie także tradycyjny korowód u choinki.

* W PLANIE MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY.

INFORMACJA DODATKOWA WS WYSTAW, IMPREZ – TEL.: 74-02-72 ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MUZEUM.