Nowości

Pozyskiwanie funduszy muzealnych jest jednym z głównych kierunków działalności muzeum. Jego zadaniem jest identyfikacja i gromadzenie przedmiotów odpowiadających profilowi ​​i działalności muzeum w celu przekształcenia ich w eksponaty muzealne w celu uzupełnienia zbiorów muzealnych. Państwowe Muzeum Historii Religii w Grodnie posiada przejęcie funduszy na dwa sposoby:

Przejście tematyczne.
Fundusze muzealne są wypełniane zgodnie z pracami ekspozycyjnymi i wystawienniczymi. Aby rozwinąć pewne tematy, kolekcja przedmiotów, które są zgrupowane odpowiednio dla tych tematów, odbywa się niezależnie od charakterystyk typologicznych.

Typologiczne nabycie.
Typologiczne (systematyczne) nabywanie funduszy ma na celu uzupełnienie istniejących zbiorów muzealnych, biorąc pod uwagę perspektywy prac muzealnych, tworzenie nowych kolekcji. Zbieranie przedmiotów odbywa się zgodnie z ogólnymi cechami typologicznymi, które łączą je.

Do tematycznego i typologicznego nabycia środków muzealnych jest dokumentacja epoki. Aby to osiągnąć, fundusze są wyposażone w obiekty, które odzwierciedlają obecnie działalność organizacji religijnych na świecie.

Aby w pełni odzwierciedlić ducha i historię rozwoju wierzeń religijnych i wyznawców na Białoruskim Funduszu Muzeów powinny zawierać obiekty, które są bezpośrednio lub w całości, są nosicielami informacji o procesach i zjawiskach życia zakonnego na Białorusi w przeszłości iw dzisiejszym społeczeństwie.

Położenie muzeum w dawnym pałacu XVIII w., Które należało do Karola Hreptowicza (później zmieniło się kilku właścicieli – A. Tyzenhauza, F. Muchynskiego, I. Lyahnitskiego), sugeruje istnienie innego trendu w akwizycji. Ten budynek jest jedynym zachowanym szlacheckim pałacem w mieście (w XVIII w. Istniał 47). Prace części wystawy Epoka. Czas. Budynek wymaga obiektów z życia miejskiego w zbiorach muzealnych.