Z historii żydów grodzieńskich

Muzeum Z historii żydów grodzieńskich zostało założone w roku 2012. Jego założenie przypadło się do rozpoczęcia restauracji Wielkiej synagogi chóralnej, gdzie i znajduje się muzeum.

Muzeum zajmuje dwie niewielkie sale. Stał się centrum zbioru informacyj o Żydach – urodzonych na Grodzieńszczyźnie: przemysłowcach, działaczach państwowych oraz społecznych, działaczach kultury – poetach, malarzach, pisarzach. Na gablotach muzeum została odzwierciedlona historia życia pierwszego i trzeciego Prezydentów Izraela, malarza L. Baksta, bohatera Oporu w latach wojny Lizy Czapnik, wybitnego naukowca Feliksa Zandmana i wielu innych. Ekspozycja stała obejmuje temat Katastrofy europejskiego, w tym grodzieńskiego, judaizmu w lata wojny, specjalny rozdział ekspozycji stałej jest poświęcony Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, którzy ratowali dzieci Grodzieńskich prześladowanych przez nazistów. W zbiorach muzealnych – historie więźniów Getta Grodzieńskiego oraz obozów nazistowskich, książki wspomnień, audio- oraz wideoopowiadania świadków owych dni tragicznych. W muzeum są uwidocznione wspomnienia oraz rzeczy związane z życiem Grzegorza Chosida. Ostatni, mieszkający w Grodnie, więzień getta, zmarł w roku 2013, a jego unikalne wideowspomnienia zachowały się dla potomków na długie lata. Dla uczniów szkół miasta w ścianach muzeum odbywają się lekcje poświęcone Holocaustu.

Stopniowo odnajdujemy to, co musi być znaleziono i nie musi być zapamiętane. Obecnie przeprowadza się praca w nacjonalnym historycznym archiwum miasta po stworzeniu bloku materiałów, poświęconych życiu religijnemu narodu żydowskiego w XIX – XX w.

DSC_5216-1 20140716-DSC_5185