Ekspozycje

Grodzieński Państwowe muzeum historii religii zaprasza do zwiedzenia ekspozycji Religia a kultura na Białorusi. W trzynastu salach są zaprezentowane przedmioty, które odzwierciedlają kulturowo-twórczą rolę wyznań archaicznych, chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Uszeregowana tematycznie i chronologicznie ekspozycja przedstawia historię kultury i religii na Białorusi jako ważne zjawisko społeczne i nieodłączna część kultury ludzkiej.

Muzeum oferuje zwiedzającym następne rozdziały:

Kultura a archaiczne wyznania  pradawnych mieszkańców ziem białoruskich, Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa, Kultura i chrześcijaństwo ziem białoruskich X – XXI wieku, Islam a kultura tatarska na Białorusi, Judaizm a kultura europejska na Białorusi.

Wśród eksponatów znajduje się bogaty zbiór materiałów archeologicznych, drobna plastyka XII – XX wieku, zabytki sztuki użytkowej XIII – XX w., dzieła sztuki plastycznej (ikony, malarstwo portretowe, malarstwo historyczne) XVI – XX wieku, jak również grawiury, starodruki, instrumenty muzyczne.

Sercem Muzeum jest stała wystawa Epoka. Czas. Budynek, dedykowana historii pałacu, w którym mieści się Muzeum, wprowadza w świat kultury pałacowej oraz tradycji rodzinnych XIX – początku XX w., w których powstawaniu religia odegrała decydującą rolę.