Odwołanie elektroniczne do Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historii Religii można wysłać na adres e-mail muzey.religii @gmail.com lub korzystając ze wskazanej sekcji „Odwołania elektroniczne”.

 

Specjalny nagłówek „Odwołania elektroniczne” jest jednym ze sposobów wniesienia do Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historii Religii odwołania obywatela, w tym indywidualnego przedsiębiorcy, jego przedstawicieli, przedstawicieli osób prawnych z oświadczeniem, wnioskiem, skargą zgodnie z Ustawa Republiki Białoruś z dnia 18 lipca 2011 r. „O odwołaniach obywateli i osób prawnych”.
Odwołanie zostaje przyjęte do rozpatrzenia, jeśli wnioskodawca spełnia wymagania dotyczące odwołań elektronicznych. Prosimy o dokładne wypełnienie obowiązkowych części formularza rejestracyjnego, jasne i poprawne określenie istoty odwołania. Zgłoszenia niespełniające wymagań nie będą brane pod uwagę.

Apel dla osoby fizycznej

Wniosek dla podmiotu prawnego

Wnioskodawca ma prawo wycofać swój wniosek przed rozpatrzeniem go merytorycznie, składając wniosek pisemny lub przesyłając wniosek w formie elektronicznej w taki sam sposób, w jaki został przesłany wniosek elektroniczny.