Szanowni Państwo!

Możesz skontaktować się z Państwowym Muzeum Historii Religii w Grodnie w sprawach, które Cię dotyczą, w następujący sposób:

napisz apel pisemny i wyślij go na adres: 230025 Grodno, Zamkowaja, 16 Grodno Państwowe Muzeum Historii Religii;

zapisz się na osobiste spotkanie z kierownictwem wydziału kultury pod numerem telefonu 71-87-34; od 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30, dzień wolny – sobota, niedziela;

skorzystaj z usługi „Elektroniczne odwołania”, aby napisać i wysłać list.

PORZĄDEK ROZPATRYWANIA ODWOŁANIA

Elektroniczne odwołania

PRZEPISY PRAWNE