Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Dziedzictwo kulturowe w kontekście zrównoważonego rozwoju”