Zbiory muzealne “Bonistyka” zaczęły powstawać w 1983 r. (Album znaków dobrowolnych zbiorów pierwszych lat władzy radzieckiej., RSFSR, 1919-1920). Jest on podzielony na osobną kolekcję muzealną w styczniu 2016 r. W kolekcji znajdują się banknoty, znaczki pocztowe, bilety loteryjne, papiery wartościowe. Najcenniejsze pozycje muzealne w zbiorach muzealnych to:

  • album znaków dobrowolnych zbiorów pierwszych lat władzy radzieckiej. RSFSR, 1919-1920;
  • bilet na bilet. 50 rubli. ZSRR, 1944;
  • zbiór radzieckiej waluty. ZSRR, lata 1930-1950.

W dniu 01.01.2022 r. Zbiór muzealny “Bonistyka” składa się z 924 pozycji muzealnych funduszu głównego i 24 pozycji z funduszu materiałów naukowych i pomocniczych.