Kolekcja muzealna „Weksylologia” została wyodrębniona w osobną kolekcję muzealną w grudniu roku 2014. Pierwszy przedmiot pojawił się w roku 1982 (Wimpel Komunistycznej Partii Chile).

Kolekcja składa się z flag, odznak, proporczyków, emblematów, chorągwi, urządzeń weksylologicznych. W ramach kolekcji muzealnej wyodrębnić można najbardziej cenny przedmiot:

  • Chorągiew. „Święte Konstanty i Helena / Święty Jan Chrzciciel”. Białoruś, XIX w.

Od 01.01.2021 r. kolekcja muzealna „Weksylologia” składa się z 92 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 48 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.