Grafika

Kolekcja muzealna „Grafika” zaczęła się formować w roku 1976 (kolekcja plakatów na temat „Kursem leninskim”. 1974 – 1976 r.). Jest podzielona na podkolekcje: „Grafika tablicowa”, „Afisze i plakaty”, „Filatelistyka”, „Deltiologia”, „Filotajmija” (kolekcjonowanie kalendarzy). Kolekcja obejmuje rysunki (akwarela, gwasz, ołówek, pióro i in.), ryciny, pocztówki, reprodukcje, litografia, chromolitografia, plakaty, afisze, pocztowe i niepocztowe znaczki, koperty i kartki pocztowe, karty maksimumy, kalendarze kiszonkowe. Najbardziej cennymi przedmiotami w kolekcji są:

  • album znaczków dobrowolnych zborów pierwszych lat władzy radzieckiej. RFSRR, 1919 – 1920 lata;
  • plakat. „Armia Czerwona na zawsze skończyła z wrogami narodu”. S.-Petersburg, lit. A. F. Marksa, 1919 r.;
  • plakat. „Przedtem i obecnie”. , 1921 r.;
  • kolekcja pocztówek z wizerunkami miast Białorusi. Kon. XIX – pocz. XX w.;
  • kolekcje pocztówek wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych. Pocz. XX w.;
  • kolekcja rycin z fabułami religijnymi. Włochy, XIX w. inne.

Na 01.04.2020 r. kolekcja muzealna „Grafika” składa się z 1114 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 414 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.