Kolekcja muzealna „Drzewo” zaczęła się formować w roku 1974 (Pieczęć cerkwi Uzmienskiej rejonu miorskiego obwodu witebskiego, XX w.).

Kolekcja obejmuje rzeźby białoruskie XVI – XX w. (Święte katolickie, anioły, putto, Krucyfiksy); rzeźby dekoracyjne interierów kościołów i cerkwi; rzeźba form małych (zwierzęta, stworzenia mityczne, postacie bajkowe, jak odzwierciedlenie wierzeń ludowych); przedmioty etnografii i bytu (pisanki, formy dla babki wielkanocnej, rynna dla toczenia jajek, naczynia, nakrycia stołowe, łyżki, kufry, kołowrotki, czółenka tkackie, wrzeciona, meble, dzieła dekoracyjne i in.), które mają nie tylko znaczenie utylitarnie, lecz jeszcze przeznaczenie rytualne i są konieczne dla odzwierciedlenia kalendarzowej oraz rodzinnej obrzędowości Białorusinów; rzeźba religii wschodnich zawodowa i ludowa. Najbardziej cennymi przedmiotami w kolekcji są:

  • rzeźba. Św. Kazimierz. Białoruś, pocz. XVII w.;
  • rzeźba. Św. Stanisław. Białoruś, pocz. XVII w.;
  • rzeźba. Anioł z trąbką. Białoruś, XVIII w.;
  • rzeźba. Krucyfiks. Białoruś, XVI w.;
  • rzeźba. Putto. Białoruś, XVII w. i in.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Drzewo” obejmuje 656 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 93 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.