Kolekcja muzealna „Dokumenty oraz wydania” zaczęła się formować w roku 1977 (Dokument. Odpust Antoniego z łaski Pańskiej Biskupa Tusculum, Wikariusza generalnego papieskiej Kurii Rzymskiej… 12 kwietnia 1766 r.).

Jest podzielona na podskolekcje następujące: „Dokumenty”, „Wydania”. Kolekcja obejmuje aktowe, biurowe oraz prywatne dokumenty (ręcznie pisane, maszynowe, drukowane) po historii tradycyjnych i nietradycyjnych konfesji; wydania drukowane (ulotki, foldery, programy, zaproszenia); prace dyplomowe i roczne, referaty, dysertacje kandydackie oraz prace doktorskie w kwestiach filozofii, kultury oraz historii religii; dokumenty osobiste (dowody, paszporty, gramoty). Wielką podgupą są dokumenty, które świadczą o powstaniu oraz rozwoju walki z religią w państwie radzieckim, o powstaniu nowych świąt i obrzędów. Najbardziej cennymi przedmiotami w kolekcji są:

  • dokument. „Autentyk”. Rzym, 1766 r.;
  • książka metrykalna chrztu i ślubu kościoła parafialnego we wsi Wasiliszki Raduńskiego dekanatu. 1626 – 1652 r.;
  • książka matrymonialna metrykalna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Holszanach. 1776 – 1808 lata i in.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Dokumenty oraz wydania” obejmuje 10741 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 3707 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.