Kolekcja muzealna „Malarstwo” zaczęła się formować w roku 1975 (Obraz „Maria Karmiąca”. XIX w.).

W skład kolekcji muzealnej wchodzą obrazy, które zostały napisane na płótnie (katolickie oraz greckokatolickie malarstwo sakralne), również dzieła malarzy zawodowych i amatorów. Odrębną podgrupą są dzieła z wizerunkami świąt i obrzędów ludowych. Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • Hilary Hajecki. Święta Rodzina. Białoruś, lata 1630-te;
  • Obraz. Święta Rodzina. Białoruś, XVIII w.;
  • Obraz. Św. Tekla. Białoruś, XVII – XVIII w.;
  • Obraz Matki Boskiej Białynickiej. Białoruś, XVIII w.

Od 01.01.2022 r. kolekcja muzealna „Malarstwo” składa się z 268 przedmiotów muzealnych funduszu głównego oraz 50 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.