Kolekcja muzealna „Obrazy” zaczęła formować się w roku 1975 (obraz „Ścięcie głowy Jana Chrzciciela”. Rosja, XIX w.). W skład kolekcji wchodzą obrazy z wizerunkami Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, świętych, scen biblijnych oraz świąt religijnych konfesji chrześcijańskich – prawosławnej, katolickiej, unijackiej.
Kolekcja obejmuje obrazy Homelsko-Mohylewskiej szkoły białoruskiego ikonopisania, ikony szkół ikonopisania państw, z którymi Białoruś była we wspólnych formacjach państwowych (Rosja, Polska, Litwa, Ukraina), również państw południowosłowiańskich (Serbia, Macedonia, Czarnogóra); dzieła artystów współczesnych; obrazy, wyrzeźbione na drewnie, kamieniu itd. Najbardziej cenionymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:
obraz. Matka Boża Hodegetria. Białoruś, kon. XVI – pocz. XVII w.;

  •  obraz. Matka Boża Włodzimierska. Rosja, pocz. XVII w.
  •  feretron. Matka Boska Opieka / Matka Boska Częstochowska. Białoruś, 1747 r.;
  •  obraz. Jezus Chrystus Zbawiciel Świata. Białoruś, kon. XVII – pocz. XVIII w.;
  •  obraz. Święty Prorok Eliasz na pustyni. Kamień. Athos, XIII w. i inne.

(??? Святая Варвара – Święta Barbara; Владимирский образ Матери Божьей – Włodzimierska Ikona Matki Bożej; Распятие с предстоящими – Ukrzyżowanie z przodu stojącymi; Богоматерь Троеручица – Trójręka Ikona Matki Bożej; Абраз. Беларусь. Кан. XVI – пач. XVII ст. Дошка. Ляўкас, тэмпера, палімент, разьба па ляўкасе – Obraz. Białoruś. Kon. XVI – pocz. XVII w. Deska, lewkas, tempera, poliment; Хрыстос Уседзяржыцель – Pantokrator)

Na 01.01.2022 r. kolekcja muzealna IK „Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historii Religii” składa się z 971 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 610 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.