Kolekcja muzealna „Ceramika” zaczęła się formować w roku 1977 (Rzeźba form małych. „Rybak”. Chiny, XIX w.). Kolekcja muzealna obejmuje przedmioty z gliny, porcelany, fajansu, gipsu, kamienia (zabawki, zabawki-okaryny, rzeźby, nakrycia stołowe, przedmioty sztuki użytkowej, przedmioty codziennego użytku, pamiątki). Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • rzeźba form małych. Kupidyn z popiersiem. Miśnia, XVIII w.;
  • rzeźba form małych. Kupidyn z koźlątkiem. Miśnia, XVIII w.;
  • rzeźba form małych. Krucyfiks. I połowa XVIII w.;
  • kafel z wizerunkiem cherubina. Moskwa, II poł. XVII w.;
  • rzeźba. Popiersie Joanny d’Arc. Włochy, kon. XIX – pocz. XX i in.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Ceramika” obejmuje 1397 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 87 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.