Kolekcja muzealna „Książki” zaczęła się formować w roku 1975 (Księga. „Мирозданіе” (Wszechświat). S.-Petersburg, 1900 r.). Kolekcja obejmuje książki oraz broszury od roku 1830 do dni dzisiejszych. Podstawą kolekcji muzealnej są publikacje oraz wydania różnych konfesji na Białorusi oraz za granicą, również wydawnictwa pierwszych lat rządu komunistycznego, dedykowane problemom walki z religią oraz rozwojowi kultury i nauki radzieckiej. Szczególną uwagę należy poświęcić podkolekcji z liturgicznej oraz teologicznej literatury, Biblij i Ewangelii. Kolekcja ciągle popełnia się przez wydawnictwa nowoczesne o rozwoju stosunków religijnych, badania naukowe w dziedzinie historii i sztuki konfesji na Białorusi. Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • książka. Ewangelia. Moskwa, 1833 r. Oprawa – tablice, obrazy olejne w tradycjach Homelsko-Mohylewskiej szkoły ikonopisania XIX wieku;
  • księga. Ewangelia. Moskwa, 1841 r.;
  • książki z biblioteki ks. Adama Stankiewicza. Pocz. XX w. – 1930-te
  • księgi z biblioteki klasztoru Franciszkanów w Grodnie. 1831 – 1939 r.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Książki” obejmuje 4940 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 758 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.