Kolekcja muzealna „Instrumenty muzyczne” zaczęła się formować w roku 1981 (Gong. Imperium Rosyjskie (?), XIX w.). Stała się osobną kolekcją w roku 2014. Kolekcja obejmuje skrzypce, fujarki, pianina, liry, kontrabasy, okaryny, flety, szarchuny i in. Można wymienić następujące najbardziej cenne przedmioty muzealne:

  • flet. S-Petersburg, Zimmermann J. H.;
  • akordeon. Imperium Rosyjskie, XIX w.;
  • pianino. S.-Petersburg, pocz. XX w.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Instrumenty muzyczne” obejmuje 57 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 2 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.