Kolekcja muzealna „Przedmioty codziennego użytku” zaczęła się formować w roku 1975 (Statuetka. „Bogini Słońca Amaterasu”. Japonia, XX w.). Kolekcja obejmuje wycinanki, dzieła sztuki użytkowej ze słomy, malarstwo na szkle, przedmioty codziennego użytku, narzędzia pracy, urządzenia oraz mechanizmy, karty telefoniczne, przedmioty szkolne oraz kancelaryjne, pamiątki. Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • mugir z elementami szahady. Białoruś, I połowa XX w.;
  • mugir z sylwetką meczetu. Z meczetu w Iwie, I połowa XX w.;
  • mugir. Malarstwo na szkle. Białoruś, I połowa XX w.;
  • zbiór wycinanek mistrzów białoruskich różnych regionów Białorusi. XX w.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Przedmioty codziennego użytku” obejmuje 1614 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 587 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.