Kolekcja muzealna „Rękopisy” zaczęła się formować w roku 1979 (Książka. „Początek historii o moskiewskich męczennikach”. Imperium Rosyjskie, 1831 r.). Została wyodrębniona w kolekcję osobną w grudniu 2014 r. Kolekcja obejmuje książki ręcznie pisane oraz autografy (własnoręczne autorskie oraz autoryzowane rękopisy albo teksty maszynowe). Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • książka. „Połuustaw”. Imperium Rosyjskie, XVIII w.;
  • książka. „Обиходъ певчій Стрипишской общины”. Białoruś, 1835 – 1899 lata;
  • książka. „Ustawy urbanowe Zakonu Braci Mniejszych S. Franciszka”. Grodno, po roku 1818;
  • zbiór książek ręcznie pisanych Tatarów białoruskich. Białoruś, XIX w.;
  • zwoje z tekstami ksiąg Starego Testamentu w języku hebrajskim. Białoruś, XIX w.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Rękopisy” obejmuje 191 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 446 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.