Kolekcja muzealna „Książki starodrukowane” zaczęła się formować w roku 1975 (Księga „Służebnik”. Druga połowa XVIII w.). Kolekcja muzealna obejmuje wydania drukowane różnych konfesji do roku 1830. Część książek pochodzi z księgozbiorów klasztorów: klasztoru Franciszkanów, klasztoru Brygidek, Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budsławiu. Liturgiczne oraz religijne wydania ujawniają sedno liturgiczne nabożeństw, odzwierciedlają światopogląd, myśl filozoficzną, społeczną oraz teologiczną, również są świetnymi pomnikami druku światowego. Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • księga. „Missale Romanum”. Wenecja, 1585 r.;
  • księga. „Ewangelia”. Wilno, albo Jewie, 1644 r.;
  • książka. „Breviarium Monialium” (dla klasztoru Brygidek w Grodnie). Wilno, 1684
  • księgi z biblioteki Grodzieńskiego Klasztoru Franciszkanów. 1561 – 1830 r. i in.

Od 01.01.2022 r. kolekcja muzealna „Książki starodrukowane” składa się z 1295 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 219 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.