Kolekcja muzealna „Szkło” zaczęła się formować w roku 1981 (Talerz dekoracyjny. BSRR, 1980 r.). Została wyodrębniona w kolekcję osobną w grudniu 2014 r. Kolekcja obejmuje naczynia, rzeźby, sprzęt oświetleniowy, przedmioty codziennego użytku, sztuka użytkowa (tradycyjna oraz zawodowa), pamiątki i in. Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • pisanka. Imperium Rosyjskie, kon. XVIII – pocz. XIX w.;
  • lampada. Jabłaniec, II poł. XIX w.;
  • naczynia huty szkła „Niemen” (Brzozówka). 1930 – 1955.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Szkło” składa się z 688 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 40 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.