Kolekcja muzealna „Sfragistyka” zaczęła się formować w roku 1974 (Pieczęć. „Organ wykonawczy Cerkwi Uzmieńsiej rejonu miorskiego obwodu Witebskiego”. Białoruś, XX w.). Została wyodrębniona w kolekcję osobną w grudniu 2014 r. Kolekcja obejmuje pieczęcie oraz stemple. Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • pieczęć Parafii Kwasowskiej Guberni Grodzieńskiej. Wilno (?), XIX w.;
  • pieczęć Połockiego lekarza powiatowego Guberni Witebskiej z wizerunkiem „Pogoni”. XIX w.;
  • pieczęć z tekstem w języku hebrajskim „Szłomo Załman syn rabina Jakoba z Grodna”. Grodno, XVIII w.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Sfragistyka” obejmuje 50 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 21 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.