Kolekcja muzealna „Fotografie” zaczęła się formować w roku 1977. Kolekcja muzealna obejmuje fotografie, negatywy, slajdy, albumy ze zdjęciami. Wśród nich zdjęcia obyczajowe II poł. XIX – pocz. XX w. z wizerunkami mieszczan oraz wojennych, gdzie możemy zaobserwować styl ubrania, obuwia oraz fryzur; z zabytkami architektonicznymi; z czynami obrzędowymi: ślub, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dziady etc.; zdjęcia świąt radzieckich: wesela, „imięprzybranie”, świąt obywatelskich, gospodarczych oraz kalendarzowych; zdjęcia z wizerunkami słynnych działaczy białoruskich – polityków, pisarzy, poetów i in. Najcenniejszymi przedmiotami w kolekcji muzealnej są:

  • album Alfreda Römera. Białoruś, poł. XIX – pocz. XX w.;
  • zdjęcie. „Białoruskie sierociniec w m. Grodno 25.IV.1920 r.” (z listą nazwisk). Grodno, 1920 r.;
  • zdjęcie. Ojcze Melchior Fardon. Grodno, 1919 r.

Od 01.01.2022 roku kolekcja muzealna „Fotografie” obejmuje 2323 przedmiotów muzealnych funduszu podstawowego oraz 4744 przedmiotów funduszu materiałów naukowo-wspomagających.