Lekcje muzealne dla przedszkolaków z cyklu Podróż w przeszłość Białej Rusi

Lekcje muzealne z cyklu Podróż w przeszłość Białej Rusi są oferowane dla wychowanków przedszkola.

 1. Z historii książki

Na lekcji muzealnej dzieci zapoznają się z historią powstania pierwszych tekstów na papirusie, pergaminie, glinianych tabliczkach, woskowkach, również dowiedzą się o książkach w średniowieczu, jak wynaleziono drukarstwo. Na lekcji opowiada się o naszych słynnych rodakach – Eufrozynii Połockiej i Franciszku Skarynie.

 1. W świecie pracy i piękna

Na lekcji dzieci zapoznają się z tradycyjnymi wyrobami mistrzów białoruskich – narzędziami pracy, naczyniami, ubraniami, zabawkami, sprzętem gospodarstwa domowego. Wykonane z gliny, drewna, słomy, lnu, wełny, papieru, przedmioty mają nie tylko utylitarne (praktyczne) przeznaczenie, ale są dziełem sztuki. Współcześni mistrzowie kontynuują tradycje naszych przodków.

 1. Od kolebki i do nieba

Tradycyjna rodzinna obrzędowość Białorusinów obejmuje kompleks świąt, czynności obrzędowych, które towarzyszą ludziom w ciągu całego życia, również stanowią łączność pokoleń, przekazują tradycje i światopogląd. Narodzinowa, weselna, pogrzebowa obrzędowość jest syntezą dwóch potężnych tradycji – ludowej i cerkiewnej. Przedmioty, zaprezentowane na lekcji, pomagają ukazać sedno obrzędów, ukształtowanych przez wieki w otoczeniu białoruskiej rodziny.

 1. Historia narodzin Chrystusa

Na lekcji muzealnej dzieci zapoznają się ze świętem chrześcijańskim – Bożym Narodzeniem, dowiedzą się o przypowieści biblijnej i tradycjach świętowania. Święto Bożego Narodzenia zostało połączone z dawnym świętem,  upamiętniającym dzień przesilenia zimowego – Kolędą (Szczodre Gody). Na lekcji muzealnej opowiada się o dawnych zwyczajach i obrzędach,  można dowiedzieć się, jak się pojawiły w naszym kraju świąteczna choinka i postać bajkowa Dziadek Mróz.

 1. Miasto mistrzów

Na lekcji dzieci zapoznania się z niepowtarzalnym mistrzostwem przodków, które ręcznie tworzyli z drewna i kości, kamienia i wełny, metalu i lnu, gliny i słomy różnorodne, artystycznie zdobione, niezbędne dla życia przedmioty – naczynia, ubrania, narzędzia pracy, rzeczy gospodarstwa domowego, zabawki i t.d. Wyroby mistrzów eksponują najwyższy poziom doskonałości zawodowej, talent narodu białoruskiego.

 1. Dom z duszą matki

Na tej lekcji dzieci zapoznają się z osobliwościami bytu domowego, w zagospodarowaniu którego znaczną rolę grała gospodyni-matka, dowiedzą się o rozdzieleniu przestrzeni domowej oraz rozmieszczeniu przedmiotów codziennego użytku, roli matki w zachowaniu   tradycji kulturalnych, każdej rodziny i procesach edukacyjnych.

 1. Wielkanoc. Wielikdzień na Białorusi Wielkanoc to najważniejsze święto cerkiewnego kalendarzu, podczas którego wierni (wierzące) przypominają życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. O tych wydarzeniach możemy dowiedzieć się z Ewangelii, odzwierciedlają ich takie przedmioty wystawy: Biblia i ikony, grawiury i pocztówki i wiele innego. Z czasów przedchrześcijańskich doszła do nas nazwa Wielikdzień. Do dziś są prowadzone niektóre obrzędy, ale też są inaczej interpretowane i postrzegane. O tym dzieci dowiedzą się na lekcji.
 2. W kraju lata

Na lato przypadają trzy chrześcijańskie święta (Święto Trójcy, urodzenia Jana Chrzciciela, św. Piotra i Pawła, Św. Eliasza), w których obchodach mieści się odgłos tradycji ludowych. Jaskrawym przykładem tego jest Noc Kupały. Przedmioty lekcji muzealnej pomagają odkryć sens i istotę letnich świąt i obrzędów, które są syntezą dwóch kultur – ludowej i chrześcijańskiej.

 

Lekcje muzealne o charakterze interaktywnym

Opowieści starej skrzyni

Lekcje muzealne o charakterze interaktywnym są

przeznaczone dla przedszkolaków.

 1. Boże Narodzenie (kolędowa wycinanka)

Lekcja muzealna została podzielona na dwie części. Część teoretyczna przedstawia historię pochodzenia święta, z tradycyjnym dekorowaniem chłopskiego domu wycinankami. Część praktyczna daje dzieciom możliwość poczuć więź z rzemiosłem ludowym (wycinają aniołów, robią pocztówki z życzeniami).

 1. Święto jesieni – Bagacz (białoruska słomka)

Lekcja muzealna została podzielona na dwie części. Część teoretyczna przedstawia historię pochodzenia święta, tradycje świętowania. Szczególnie na tej lekcji wspomina się materiał tradycyjny z codziennego życia Białorusinów (słoma, len). Część praktyczna daje dzieciom możliwość poczuć więź z rzemiosłem ludowym (na obrusie lnianym robią słomianą aplikację).

 1. Wielkanoc – święto nad świętami

Część teoretyczna przedstawia historię święta, tradycję obchodów, wyjaśnia symbolikę święta. Część praktyczna daje dzieciom poczuć więź z ludowymi tradycjami obchodzenia Świąt Wielkanocnych, również poćwiczyć gry Wielkanocne (ludowe zabawy z jajkiem – „wybitki”, taczanie jajek po żłobku), dzieci otrzymają zadanie grupowe – zrobić prezent wielkanocny (jajko wykonane z papieru i wstążek).

 1. Złota sierścinka

Lekcja muzealna została podzielona na dwie części. Część teoretyczna przedstawia tradycje wyrobu ubrania. Szczególna uwaga nadaje się rytualnemu znaczeniu pasów słuckich. Część praktyczna daje dzieciom możliwość poczuć więź z ludową sztuką tkania pasów.