Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца (спецыяліст па кадрах Пятрова А.А. – 71-87-34)


Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца (спецыяліст па кадрах Пятрова А.А. – 71-87-34)


Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца (спецыяліст па кадрах Пятрова А.А. – 71-87-34)


Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім 3 гадоў – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца (спецыяліст па кадрах Пятрова А.А. – 71-87- 34)


Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнага грашовага ўтрымання) – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца (галоўны бухгалтар Троцкая І.А. – 71-89-20)


Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце (пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу) – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца (галоўны бухгалтар Троцкая І.А. – 71-89-20)


Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры – дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце (пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу) – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца (галоўны бухгалтар Троцкая І.А. – 71-89-20)


Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца (галоўны бухгалтар Троцкая І .А. – 71-89-20)


Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах – дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце (пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу) – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (3 дні з дня звароты) – адказны выканаўца (галоўны бухгалтар Троцкая І.А. – 71-89-20)


Выдача даведкі аб даходах, налічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб – дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце (пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу) – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (у дзень звароту ) – адказны выканаўца (галоўны бухгалтар Троцкая І.А. – 71-89-20)


Выдача даведкі аб атрыманні дапамогі на дзяцей – дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце (пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу) – максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакумента (5 дзён з дня звароту) – адказны выканаўца ( галоўны бухгалтар Троцкая І.А. – 71-89-20)